Odporúčané čítanie o elektromobilite

Bloomberg new energy finance (BNEF) https://about.bnef.com/ BNEF je najdôležitejšia výskumná agentúra zameraná na všetko, čo súvisí s novým energetickým systémom – obnoviteľné zdroje, elektrické vozidlá, dekarbonizácia a pod.
T&E https://www.transportenvironment.org/ Najvplyvnejšia nezisková organizácia s jasným zameraním na čistú mobilitu. Hĺbkové analýzy ich robia cenným zdrojom informácií z tohto odvetvia. Produkujú tiež vynikajúce pozičné dokumenty k akejkoľvek aktuálnej téme v oblasti udržateľnej dopravy.
IEA https://www.iea.org/ Medzinárodná energetická agentúra (IEA) je jadrom globálneho dialógu o energii a poskytuje autoritatívne analýzy, údaje, politické odporúčania a riešenia z reálneho sveta, aby pomohla krajinám poskytovať bezpečnú a udržateľnú energiu.
EURELECTRIC https://www.eurelectric.org/ Eurelectric je odvetvové združenie, ktoré zastupuje spoločné záujmy elektroenergetického priemyslu. Nájdete tu hĺbkové analýzy európskeho energetického sektoru.
PSPA https://pspa.com.pl/en/ Poľská asociácia alternatívnych palív (PSPA) je najväčšou, plne reprezentatívnou priemyselnou organizáciou, ktorá podporuje technológie s nulovými a nízkymi emisiami v doprave. Nájdete tu veľké množstvo rôznych dokumentov týkajúcich sa poľskej elektromobility.
SEVA https://www.seva.sk/ Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) poskytuje dôležité správy, politické dokumenty a ďalšie informácie o elektromobilite na Slovensku.
Elektromobilni.pl https://elektromobilni.pl/

 

Vzdelávací portál prevádzkovaný PSPA spolu s ich partnermi, ktorí sú lídrami na trhu elektromobility, vrátane spoločnosti GreenWay. Cieľom kampane elektromobilni.pl je budovať sociálne povedomie, vzdelávať a propagovať elektromobilitu v Poľsku.