Benefity podporujúce elektromobilitu na Slovensku

Benefity podporujúce elektromobilitu Slovensko
Administratívne zázemie Prevádzkovanie nabíjacej stanice a poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel nie je podľa zákona o energetike podnikaním v energetike, čo oslobodzuje takéhoto podnikateľa od množstva povinností subjektov podnikajúcich v energetike.
Vjazd do nízko-emisných zón Slovenská legislatíva umožňuje zriaďovateľom obcí a samosprávy vyhlasovať nízko-emisné zóny. V roku 2019 sa niektoré mestá začali pripravovať na ich zavedenie. Okrem cestovania v rámci Slovenska pocítite súvisiace výhody aj v mnohých európskych mestách.
Zrýchlené odpisy elektromobilov a nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá Od 1.1.2020 bola zavedená nová odpisová skupina 0 pre elektromobily a plug-in hybridy s dobou odpisovania 2 roky. V praxi to znamená, že zaplatíte nižšie dane z príjmu.
Využívanie vyhradených jazdných pruhov elektrickými vozidlami Očakáva sa úprava vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorá umožní využívať vyhradené jazdné pruhy pre elektrické vozidlá.
Zelené tabuľky s EČV Od decembra 2019 si môžu majitelia elektromobilov a plug-in hybridov požiadať o EČV na zelenej tabuľke, vďaka čomu sa vyhnú zdĺhavým kontrolám pri využívaní výhod, na ktoré majú nárok. Rýchla rozoznateľnosť pohonu auta pomôže tiež pri záchranných akciách v prípade nehôd.
Lacnejšie povinné zmluvné poistenie Za elektromobil môžete zaplatiť lacnejšie PZP. Samozrejme, nie všetky poisťovne zohľadňujú fakt, že jazdíte na ekologickom automobile, ale postupne sa ceny optimalizujú.
Najnižší poplatok za prvú registráciu Pri prvom zápise elektromobilu do evidencie vozidiel zaplatíte len najnižší registračný poplatok (33 €).
Lacnejšia údržba Výrazne jednoduchší systém (menej pohyblivých dielov, žiadne vstrekovanie, štartéry a podobne) prináša výhodu výrazne nižšieho  počtu porúch  a menej častých servisných úkonov.
Povinnosť budovať nabíjačky v nebytovej budove a prípravu na nabíjačky v bytovej budove Vlastník budovy bude povinný každú novú budovu a významne obnovovanú existujúcu budovu vybaviť nabíjacími stanicami elektrických vozidiel a infraštruktúrou vedenia. Viac informácií nájdete v Zákone č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v časti Elektromobilita.
Zľava z parkovného Niektoré obce poskytujú elektrickým vozidlám zľavu z parkovného. Elektromobily majú tiež vyhradené parkovacie miesta počas nabíjania.
Dotácia na elektrické auto alebo plug-in hybrid V roku 2019 mali fyzické osoby a právnické osoby možnosť získať dotáciu na nákup elektrického auta alebo plug-in hybridu. Keď sa otvoria ďalšie možnosti, budeme vás informovať.
Dotácia na nabíjaciu stanicu Od roku 2019 majú obce, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie, ako aj podnikatelia, možnosť získať dotáciu na budovanie nabíjačiek do 25 kW. Aktuálne je otvorená výzva: https://www.siea.sk/podporne-programy/podpora-budovania-verejne-pristupnych-elektrickych-nabijacich-stanic/podpora-budovania-verejne-pristupnych-elektrickych-nabijacich-stanic-v-roku-2020/. Keď sa otvoria ďalšie možnosti, budeme vás informovať.