Nabíjanie s mobilnou aplikáciou GreenWay

 1. Prihláste sa do mobilnej aplikácie. Ak ešte nemáte našu mobilnú aplikáciu, môžete si ju stiahnuť naskenovaním QR kódu.
 1. Kliknite na lokalitu, na ktorej sa nachádzate.
 1. V detailoch o lokalite kliknite pri Vašom konektore na „Nabíjať“. Ak je na lokalite viac nabíjačiek vedľa seba, riaďte sa ich poradovým číslom, označeným v aplikácii ako „Nabíjacia Stanica: 01“ a na nabíjačke ako „#1“ a pod.
 1. Pripojte vozidlo k nabíjačke.
 1. Po spustení nabíjania budete môcť na displeji nabíjačky, ako aj v aplikácii, sledovať aktuálny priebeh nabíjania – čas a nabitú energiu.
  LED pásik na nabíjačke počas nabíjania a displej telefónu počas nabíjania vyzerajú nasledovne:

Nezabudnite, že nabíjanie je po dosiahnutí cca 80 % kapacity batérie spomalené a teda menej efektívne.

 1. Pre ukončenie nabíjania kliknite na „ZASTAVIŤ“.
 1. Odpojte vozidlo (ak vozidlo uzamkne konektor vo vozidle, odomknite vozidlo, prípadne priamo vo vozidle potvrďte odpojenie konektora).

Nabíjanie s nabíjacou kartou GreenWay

 1. Priložte nabíjaciu kartu GreenWay nad vrchnú časť nabíjačky. Ak používate inú kartu a nefunguje, zavolajte nám prosím.
 1. Pripojte konektor Type 2 k vozidlu.
 1. Nabíjanie sa spustí automaticky. LED pásik svieti počas nabíjania na zeleno.

Nezabudnite, že nabíjanie je po dosiahnutí cca 80 % kapacity batérie spomalené a teda menej efektívne.

 1. Pre ukončenie nabíjania priložte nabíjaciu kartu na vrchnú časť nabíjačky.
 1. Odpojte vozidlo.

Nabíjanie s Driver Zone (web GreenWay)

 1. Uistite sa, že vozidlo nie je pripojené k nabíjačke.
 1. Prihláste sa do Driver Zone na https://driver.greenway.sk/ (ak ešte nemáte registráciu, prejdite najprv na „Registrovať tu“).
 1. Zvoľte lokalitu na mape kliknutím alebo vo vyhľadávaní.
 1. Zvoľte konektor Type 2. Ak je na lokalite viac nabíjačiek vedľa seba, riaďte sa ich poradovým číslom, označeným v aplikácii ako „Nabíjacia stanica: 01“ a na nabíjačke ako „#1“ a pod.

 1. Pripojte konektor Type 2 k vozidlu.
 1. Kliknite na „Spustiť nabíjanie“.
 1. Po spustení nabíjania budete môcť v Driver Zone sledovať aktuálny priebeh nabíjania (čas a nabitú energiu).
  Počas nabíjania svieti LED pásik na nabíjačke na zeleno:

Driver Zone (web) počas nabíjania vyzerá nasledovne:

Nezabudnite, že nabíjanie je po dosiahnutí cca 80 % kapacity batérie spomalené a teda menej efektívne.

 1. Pre ukončenie nabíjania kliknite na „Zastaviť nabíjanie“.
 1. Odpojte vozidlo (ak vozidlo uzamkne konektor vo vozidle, odomknite vozidlo, prípadne priamo vo vozidle potvrďte odpojenie konektora).