Nabíjanie s mobilnou aplikáciou GreenWay

 1. Prihláste sa do mobilnej aplikácie. Ak ešte nemáte našu mobilnú aplikáciu, môžete si ju stiahnuť naskenovaním QR kódu.
 1. Kliknite na lokalitu, na ktorej sa nachádzate.
 1. V detailoch o lokalite kliknite pri konektore Type 2 na „Nabíjať“. Ak je na lokalite viac nabíjačiek vedľa seba, riaďte sa ich poradovým číslom, označeným v aplikácii ako „Nabíjacia stanica: 01“ a na nabíjačke ako „#1“ a pod.
 1. Pripojte konektor Type 2 k vozidlu a následne k nabíjačke.
 1. Po spustení nabíjania budete môcť na displeji nabíjačky, ako aj v aplikácii, sledovať priebeh nabíjania – čas a nabitú energiu.
  Displej nabíjačky a displej telefónu počas nabíjania vyzerajú nasledovne:

Nezabudnite, že nabíjanie je po dosiahnutí cca 80 % kapacity batérie spomalené a teda menej efektívne.

 1. Pre ukončenie nabíjania kliknite na „ZASTAVIŤ“.
 1. Odpojte konektor z vozidla (ak vozidlo uzamkne konektor vo vozidle, odomknite vozidlo, prípadne priamo vo vozidle potvrďte odpojenie konektora) a následne z nabíjačky.

Nabíjanie s nabíjacou kartou GreenWay

 1. Priložte nabíjaciu kartu k čítačke pod displejom nabíjačky.
 1. Pripojte konektor Type 2 k vozidlu a následne k nabíjačke.
 1. Nabíjanie sa spustí automaticky.

Displej nabíjačky počas nabíjania vyzerá nasledovne:

Nezabudnite, že nabíjanie je po dosiahnutí cca 80 % kapacity batérie spomalené a teda menej efektívne.

 1. Pre ukončenie nabíjania priložte nabíjaciu kartu k čítačke pod displejom nabíjačky.
 1. Odpojte konektor z vozidla a následne z nabíjačky.

Nabíjanie s Driver Zone (web GreenWay)

 1. Uistite sa, že vozidlo nie je pripojené k nabíjačke.
 1. Prihláste sa do Driver Zone na https://driver.greenway.sk/ (ak ešte nemáte registráciu, prejdite najprv na „Registrovať tu“).
 1. Zvoľte lokalitu na mape kliknutím alebo vo vyhľadávaní.
 1. Zvoľte konektor Type 2. Ak je na lokalite viac nabíjačiek vedľa seba, riaďte sa ich poradovým číslom, označeným v aplikácii ako „Nabíjacia stanica: 01“ a na nabíjačke ako „#1“ a pod.
 1. Pripojte konektor Type 2 k vozidlu a následne k nabíjačke.
 1. Kliknite na „Spustiť nabíjanie“.
 1. Po spustení nabíjania budete môcť na displeji nabíjačky, ako aj v Driver Zone, sledovať aktuálny priebeh nabíjania – čas a nabitú energiu.Displej nabíjačky počas nabíjania vyzerá nasledovne:

Driver Zone (web) počas nabíjania vyzerá nasledovne:

Nezabudnite, že nabíjanie je po dosiahnutí cca 80 % kapacity batérie spomalené a teda menej efektívne.

 1. Pre ukončenie nabíjania kliknite na „Zastaviť nabíjanie“.
 1. Odpojte konektor z vozidla (ak vozidlo uzamkne konektor vo vozidle, odomknite vozidlo, prípadne priamo vo vozidle potvrďte odpojenie konektora) a následne z nabíjačky.