Nabíjanie s mobilnou aplikáciou GreenWay

 1. Prihláste sa do mobilnej aplikácie. Ak ešte nemáte našu mobilnú aplikáciu, môžete si ju stiahnuť naskenovaním QR kódu.
 1. Kliknite na lokalitu, na ktorej sa nachádzate.
 1. V detailoch o lokalite kliknite pri Vašom konektore na „Nabíjať“. Ak je na lokalite viac nabíjačiek vedľa seba, riaďte sa ich poradovým číslom, označeným v aplikácii ako „Nabíjacia Stanica: 01“ a na nabíjačke ako „#1“ a pod.
 1. Pripojte vozidlo k nabíjačke.
 1. Po spustení nabíjania budete môcť na displeji nabíjačky, ako aj v aplikácii, sledovať aktuálny priebeh nabíjania – čas a nabitú energiu.
  Displej nabíjačky a displej telefónu počas nabíjania vyzerajú nasledovne:

Nezabudnite, že nabíjanie je po dosiahnutí cca 80 % kapacity batérie spomalené a teda menej efektívne.

 1. Pre ukončenie nabíjania kliknite na „ZASTAVIŤ“.
 1. Odpojte vozidlo (ak vozidlo uzamkne konektor vo vozidle, odomknite vozidlo, prípadne priamo vo vozidle potvrďte odpojenie konektora) a vráťte konektor na miesto.

POZOR! V prípade núdze môžete nabíjanie kedykoľvek ukončiť použitím červeného núdzového tlačidla pod displejom nabíjačky. Tlačidlo je potrebné po zatlačení pootočiť a povytiahnuť do pôvodnej polohy. Ak tlačidlo použijete, kontaktujte prosím bezodkladne našu zákaznícku linku +421 2 330 56 236.

Nabíjanie s nabíjacou kartou GreenWay

 1. Pripojte vozidlo k nabíjačke. Pre rýchle DC nabíjanie zvoľte konektor CCS alebo CHAdeMO. Pre pomalé AC nabíjanie zvoľte konektor Mennekes (Type 2) .
 1. Priložte nabíjaciu kartu k čítačke v hornej časti displeja nabíjačky.
 1. Po spustení nabíjania budete môcť na displeji nabíjačky sledovať aktuálny priebeh nabíjania – čas a nabitú energiu.
  Displej počas nabíjania vyzerá nasledovne:

Nezabudnite, že nabíjanie je po dosiahnutí cca 80 % kapacity batérie spomalené a teda menej efektívne.

 1. Pre ukončenie nabíjania priložte nabíjaciu kartu k čítačke pod displejom nabíjačky.
 1. Odpojte vozidlo (ak vozidlo uzamkne konektor vo vozidle, odomknite vozidlo, prípadne priamo vo vozidle potvrďte odpojenie konektora) a vráťte konektor na miesto.

POZOR! V prípade núdze môžete nabíjanie kedykoľvek ukončiť použitím červeného núdzového tlačidla pod displejom nabíjačky. Tlačidlo je potrebné po zatlačení pootočiť a povytiahnuť do pôvodnej polohy. Ak tlačidlo použijete, kontaktujte prosím bezodkladne našu zákaznícku linku +421 2 330 56 236.

Nabíjanie s Driver Zone (web GreenWay)

 1. Uistite sa, že vozidlo nie je pripojené k nabíjačke.
 1. Prihláste sa do Driver Zone na https://driver.greenway.sk/ (ak ešte nemáte registráciu, prejdite najprv na „Registrovať tu“).
 1. Zvoľte lokalitu na mape kliknutím alebo vo vyhľadávaní.
 1. Zvoľte Váš konektor (CCS alebo CHAdeMO). Ak je na lokalite viac nabíjačiek vedľa seba, riaďte sa ich poradovým číslom, označeným v aplikácii ako „Nabíjacia stanica: 01“ a na nabíjačke ako „#1” a pod.

 1. Pripojte vozidlo k nabíjačke.
 1. Kliknite na „Spustiť nabíjanie“.
 1. Po spustení nabíjania budete môcť na displeji nabíjačky, ako aj v Driver Zone, sledovať aktuálny priebeh nabíjania – čas a nabitú energiu.
  Displej nabíjačky počas nabíjania vyzerá nasledovne:

Driver Zone (web) počas nabíjania vyzerá nasledovne:

Nezabudnite, že nabíjanie je po dosiahnutí cca 80 % kapacity batérie spomalené a teda menej efektívne.

 1. Pre ukončenie nabíjania kliknite na „Zastaviť nabíjanie“.
 1. Odpojte vozidlo (ak vozidlo uzamkne konektor vo vozidle, odomknite vozidlo, prípadne priamo vo vozidle potvrďte odpojenie konektora) a vráťte konektor na miesto.

POZOR! V prípade núdze môžete nabíjanie kedykoľvek ukončiť použitím červeného núdzového tlačidla pod displejom nabíjačky. Tlačidlo je potrebné po zatlačení pootočiť a povytiahnuť do pôvodnej polohy. Ak tlačidlo použijete, kontaktujte prosím bezodkladne našu zákaznícku linku +421 2 330 56 236.