Elektromobily sa nedajú používať v extrémnych teplotách

Elektromobily sa môžu používať v každom počasí, v zime však treba počítať so zníženým dojazdom.

Kapacitu batérie ovplyvňuje najmä chladné počasie. Ako pri všetkých otázkach, aj tu je rozhodujúci typ batérie a vozidla. Pri veľmi chladnom počasí sa dojazd niektorých elektromobilov môže znížiť až o 30 %.

Hlavným dôvodom je zapnuté kúrenie. Kvôli veľmi nízkej efektivite spaľovacieho motora sa väčšina energie z paliva pri prevádzke premení na teplo. Teplo je tu teda odpadom a okrem malej časti, ktorá sa použije na vykurovanie kabíny vozidla, sa väčšina uvoľní do okolitého prostredia. Elektrický motor je na druhej strane veľmi efektívny a pri prevádzke nevzniká dostatočné množstvo odpadového tepla, ktoré by sa mohlo využiť na vykurovanie kabíny. Toto teplo sa tak musí vyrobiť z energie uloženej v batérii, čo následne zníži dojazd.

Tento úbytok je citeľnejší pri automobiloch s malou kapacitou batérie, keďže objem energie potrebný na vykúrenie malej či väčšej kabíny nie je veľmi rozdielny, avšak z malej batérie sa na teplo minie väčší podiel energie. Zaujímavosťou je, že teplo sa začne v elektromobile vytvárať ihneď po začatí jazdy a nie je potrebné čakať na zahriatie motora. V zime je tak v elektrickom automobile omnoho príjemnejšie, keďže kabína je vyhriata podstatne skôr.

Horúce počasie dojazd neznižuje, avšak v prípade zapnutej klimatizácie sa časť energie z batérie použije na chladenie.