Pojemność brutto i netto – jak to jest z tym akumulatorem w EV?

Czytając kartę produktu samochodu elektrycznego, możemy napotkać dwie różne wartości mówiące o tym, jaką pojemność posiada akumulator danego modelu EV. Użytkownicy mogą być lekko zakłopotani tą rozbieżnością, szczególnie że zdarza się, że wartości znacznie się od siebie różnią, a są nimi:

  • pojemność brutto,
  • pojemność netto.

Czym jest pojemność brutto?

Wyższa liczba podawana na karcie produktu wskazuje pojemność brutto, czyli pojemność całkowitą zawartych w akumulatorze ogniw. Tej teoretycznej wielkości nigdy nie wykorzystujemy ze względu na to, że optymalne warunki do ładowania (co wpływa na szybkość ładowania – dowiedz się więcej) występują niezwykle rzadko. A po drugie – całkowite rozładowanie akumulatorów mogłoby spowodować znaczną degradację baterii samochodu. Stąd przyjmuje się tak zwany bufor akumulatora. Jest to jednoznaczne z tym, że żaden użytkownik EV nie może rozładować całkowicie baterii akumulatora, ani całkowicie jej naładować. Pomimo tego, że wyświetla nam się, iż pojazd jest w 100% naładowany – to jest to pojemność netto, a nie brutto.

Czym jest pojemność netto?

To nic innego jak pojemność użytkowa akumulatora, wskazująca faktyczną ilość energii, jaką może wykorzystać samochód do tego, aby się poruszać. To właśnie ten parametr dla użytkowników EV powinien być brany pod uwagę podczas zakupu samochodu elektrycznego.

Czy różnica między netto i brutto w każdym modelu EV jest taka sama?

Warto sprawdzić w warunkach technicznych pojazdu, jaką wartością brutto i netto dysponuje bateria w naszym samochodzie. W niektórych są one dość duże, ze względu na to, że jego konstruktorzy zakładają znaczną rezerwację na wspomnianą już degradację ogniw (degradacja baterii w EV – dowiedz się więcej). W niektórych wypadkach brane są pod uwagę również możliwości układu chłodzenia akumulatora i wpływ stosowania ultraszybkich ładowarek czy zachodzące w akumulatorze reakcje chemiczne.

Zatem odpowiadając na pytanie – w każdym modelu różnica wielkości brutto i netto będzie inna. Jest ona jednak niezbędna, aby EV długo nam służył.

Dobre praktyki ładowania – dowiedz się więcej.