Budynki niemieszkalne, a obowiązkowe stacje ładowania

Aby wspierać rozwój zeroemisyjnego transportu, niezbędne są zmiany w regulacjach prawnych i przepisach. Technologie postępują niezwykle szybko, a regulacje prawne często nie odpowiadają na zmieniające się potrzeby rynku. Możemy jednak powiedzieć, że odnosząc się do elektromobilności, powoli obserwujemy zmiany również w ustawodawstwie.

Jakie zmiany wprowadza ustawa?

Nowelizacja ustawy o elektormobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2022 poz. 1083) jest jednym z punktów, które mają znacznie przyspieszyć proces dekarbonizacji sektora transportowego. Ustawa zakłada, że od 2025 roku każdy budynek niemieszkalny, przy którym znajduje się więcej niż 20 stanowisk postojowych, będzie musiał być wyposażony w przynajmniej 1 punkt ładowania oraz niezbędną infrastrukturę na co najmniej 1 na 5 stanowisk postojowych. Za enigmatycznym pojęciem niezbędnej infrastruktury, kryją się przyłącza elektryczne służące do podłączenia kolejnych stacji, które mają być zainstalowane w kolejnych latach.

Jakie podmioty obejmie ustawa?

Wstępnie małe i średnie przedsiębiorstwa wyłączone są z prawnych regulacji. Wymóg będzie dotyczył: biurowców, hoteli, szpitali, budynków magazynowych, handlowo-usługowych czy obiektów kulturalnych.

Jak ustawa będzie wyglądać w kolejnych latach?

Docelowo w późniejszym czasie ustawa ma objąć również budynki niemieszkalne. Obecnie właściciele nowych i remontowanych budynków zobowiązani są do instalacji niezbędnej infrastruktury, służącej do podłączenia w przyszłości stacji ładowania. Nie ustalono jednak, kiedy obowiązek budowy stacji zostanie wprowadzony również w tym przypadku.