Stacji ładowania jest wciąż zbyt mało

Infrastruktura ładowania w Polsce wciąż się rozwija. Paradoksalnie, mimo że wciąż jesteśmy na początku jej rozbudowy, to zdecydowanie posiadamy jeden z wyższych współczynników dotyczących ilości ładowarek do liczby pojazdów elektrycznych.

Na jeden punkt ładowania w Polsce przypada około siedmiu w pełni elektrycznych pojazdów, a 31% wszystkich stacji ładowania stanowią stacje DC. Porównując liczbę ogólnych stacji posiadamy 2680, podczas kiedy w Zjednoczonym Królestwie Niderlandów aktualnie znajdziemy 90284.

Istotnym czynnikiem jest również stosunek powierzchni państwa do liczby stacji ładowania, gdzie Polska plasuje się w połowie stawki, a trzeba zaznaczyć, że w ciągu ostatniego roku (2022-2023) przybyło ponad 630 stacji ładowania.

Źródło: https://www.acea.auto/press-release/risk-of-two-track-europe-for-e-mobility-with-sharp-divisions-in-roll-out-of-chargers-auto-industry-warns/

Rozwój infrastruktury ładowania powinien być adekwatny do wzrostu liczby samochodów elektrycznych na drogach. Istotnym trendem jest rosnące zainteresowanie stacjami ładowania wśród podmiotów niebędących operatorami sieci ładowania. Dzięki temu coraz więcej publicznych stacji ładowania możemy znaleźć w środku miast, obok galerii handlowych, restauracji, na prywatnych parkingach lub też na terenie hoteli.

Dodatkowo warto również podkreślić, że najdogodniejszym miejscem do ładowania pojazdów elektrycznych jest miejsce zamieszkania oraz praca, gdzie możemy pozostawić pojazd na dłużej. Publiczne stacje ładowania służą zatem do doładowania pojazdu w ciągu dnia lub podczas dłuższych tras.
Dużo należy jeszcze zrobić w kierunku rozbudowy infrastruktury ładowania, biorąc pod uwagę predykcję jej rozwoju w ciągu najbliższych kilku lat, jednak już na dziś swobodna podróż autem elektrycznych jest możliwa.
Dodatkowo nowa dyrektywa AFIR (AFIR – dowiedz się więcej) przyspieszy rozwój infrastruktury ładowania, poprzez obowiązkową budowę ładowarek w ciągach komunikacyjnych przy drogach szybkiego ruchu i autostradach, rozlokowanych w całej UE.